Zarządzanie studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Zarządzania

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Po ukończeniu kierunku Zarządzanie absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej firmy. Będzie mógł realizować powierzone zadania w zakresie różnych funkcji zarządzania w firmach i instytucjach.

Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:

 • prowadzenie własnej firmy
 • kształtowanie strategii firm i instytucji
 • zarządzanie finansami
 • projektowanie strategii marketingowej firm
 • zarządzanie personelem
 • realizacja badań marketingowych
 • wykorzystanie technik sprzedaży
 • zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych w praktyce zarządzania
 • skuteczna autoprezentacja
 • negocjacje handlowe
 • analiza i ocena wyników prowadzonej działalności gospodarczej
Zawody i instytucje, w których będzie mógł pracować absolwent:
 • przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności (produkcyjne, handlowe, usługowe)
 • firmy doradcze
 • instytucje otoczenia biznesu
 • instytucje zajmujące się badaniem rynku i prowadzeniem działalności marketingowej
 • organy administracji publicznej
Ścieżki kształcenia:
 • Rachunkowość w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw
 • Start-up - kreowanie innowacyjnego biznesu
 • Profesjonalny menedżer
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Komunikacja w biznesie