logo
sugestia
loading

Ostatnia modyfikacja: 2018-03-19 08:10

UWAGA: Kandydaci (cudzoziemcy) ubiegający się o Kartę Polaka proszeni są o rejestrację dwóch kont w systemie:
1. Rejestracja na studia I i II stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
2. Rejestracja na studia I i II stopnia z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich

Ww. osoby wnoszą jednorazową opłatę rekrutacyjną tylko w ramach jednego konta.

 

WYBÓR REKRUTACJI

Rekrutacja na studia I i II stopnia - dla Polaków i cudzoziemców chcących odbywać studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Rekrutacja na studia I i II stopnia - dla cudzoziemców chcących odbywać studia w języku polskim z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich


Szczegółowe informacje

Recruitment for II degree studies – for foreign students wishing to study in English


MSc Courses in English

Recruitment for studies - for foreign students from the partner universities (Erasmus+ Programme)


Erasmus+ Programme

Rekrutacja na studia III stopnia (doktoranckie)

Rekrutacja na studia podyplomowe i kursy dokształcające

Logo PRz al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
Tel. +48 17 865 11 00, Fax. +48 17 854 12 60
www.prz.edu.pl